WANNEER COACHING

Nu ook online coaching! 

Vragen? Mail of bel: angeliquevdwetering@icloud.com 

tel: 06-36096554

 

We maken allemaal perioden in ons leven mee waarin we niet lekker in ons vel zitten. We maken situaties mee waarvan we het gevoel hebben dat we er geen invloed op hebben, het overkomt ons. Situaties die een grote invloed hebben op ons welzijn, denk maar aan:

 • scheiding
 • verlies
 • trauma
 • depressie
 • burn-out
 • stress
 • slecht zelfbeeld
 • gezin en/of werk situatie
 • relaties
 • angst
 • pest verleden
 • vastlopen in bepaalde situaties
 • bewustwording

 

Een natuurlijke reactie van ons lichaam, op deze situaties, kan zijn een depressie of depressieve gevoelens. We voelen ons depressief.

Wanneer we ons, tijdens of na een vervelende situatie/periode, niet goed voelen, denken we niet gelijk aan een depressie. Toch kan dit een gevolg zijn van een lange tijd van overbelasting en op je tenen lopen. Een depressie is vaak lastig te herkennen en sluimert vaak al langere tijd. Vooral als er gebeurtenissen zijn die niet verwerkt zijn en nog steeds een rol spelen in het dagelijks leven. Deze gebeurtenissen hebben vaak ook invloed op ons zelfbeeld.

 

DEPRESSIE

 

Perioden van depressie horen erbij. Depressief zijn of je depressief voelen omdat men bijvoorbeeld gebukt gaat onder grote spanningen, wordt helaas nog regelmatig gezien als een teken van zwakte. Dit maakt het herkennen van een depressie er niet makkelijker op. De meesten van ons negeren dan ook liever alles wat maar kan duiden op een depressie. Terwijl een depressie de enige gezonde reactie op vele situaties in het leven is.

Een depressie kan ontstaan als we langere tijd over onze grenzen gaan of als we ons in situaties bevinden die veel stress opleveren. Wanneer we depressief zijn of dreigen te worden, geeft ons lichaam signalen af, zoals:

 • slecht slapen
 • vermoeidheid
 • gebrek aan energie
 • overgevoeligheid en prikkelbaar
 • slechte eetlust en gewichtsverlies 
 • de neiging gezelschap te vermijden
 • piekeren
 • angstig zijn

Ook de persoonlijke draagkracht vermindert, alsmede ons zelfbeeld die negatiever wordt.

 

EEN DEPRESSIE ALS KATALYSATOR

 

Een depressie fungeert als een katalysator voor belangrijke gebeurtenissen en veranderingen in ons leven, en niet één keer, maar telkens weer zolang wij leven. Een depressie dwingt ons om onszelf en ons leven eens goed onder de loep te nemen. Als het gaat om verdriet, is een depressie een uitlaatklep voor de intense gevoelens van verdriet, die bijvoorbeeld bij een scheiding of een verlies horen. Als het een teken is dat er iets mis is in de relatie of werksituatie, worden we er toe aangezet om iets aan deze situatie te doen. Iets waar we misschien liever geen aandacht aan willen geven, tot de situatie steeds negatievere gevolgen krijgt. 

 

WAAROM EEN DEPRESSIE

 

Een depressie laat je iets weten, is de handrem en dwingt je tot nadenken. 

Als voorbeeld neem ik een roedel wolven, wanneer twee mannetjes vechten om het leiderschap, kunnen ze met elkaar vechten tot het bittere eind. Wat voorkomt dat ze dit doen is een (acute) depressie, dit zorgt ervoor dat de verliezer zich terugtrekt, zijn wonden likt en herstelt. Deze depressie zorgt er dus voor dat de wolf zich niet letterlijk dood vecht. De reactie van mensen is min of meer gelijk. De depressie zorgt ervoor dat je niet meer kunt volhouden en pas op de plaats moet nemen waardoor er ruimte kan komen voor verandering en herstel.

 

HET ERKENNEN VAN EEN DEPRESSIE

 

Een depressie is een natuurlijke reactie op vele belastende situaties en kan ons allemaal overkomen. Het erkennen van een depressie is van groot belang, evenals het besef van de oorzaak ervan. Het beste medicijn tegen een depressie is als we het zien aankomen. Doordat een depressie helaas nog regelmatig als een teken van zwakte wordt gezien, zoeken we niet altijd hulp. Je kunt een depressie niet altijd voorkomen, je kunt er echter wel mee om leren gaan, waardoor je veel inzichten vergaart en je de negatieven gevolgen van een eventuele volgende depressie behoorlijk kunt verminderen.