EMDR 

 

EMDR is een trauma en verwerkingstherapie en wordt veel gebruikt bij mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische en of belastende ervaringen.

Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf.

Maar ook andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven, zoals pesterijen of krenkingen (afwijzing etc) in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden.

 

WELKE KLACHTEN EN VOOR WIE

 

EMDR is bedoeld voor mensen die een traumatische ervaring hebben gehad of lange tijd onder hoge druk hebben gestaan en hierdoor moeite hebben om de draad van hun leven weer op te pakken, en hier dagelijks hinder van ondervinden. Denk maar aan een slecht zelfbeeld en of het hebben van depressieve gevoelens.

 

Ook nare ervaringen uit de jeugd zoals verwaarlozing, scheiding, verlies, pesten etc. kunnen goed behandeld worden met EMDR. 

EMDR heeft als groot voordeel dat het snel werkt.

 

Veel mensen zullen zeggen geen traumatische ervaringen te hebben meegemaakt en denken bij het woord trauma aan bv een auto-ongeluk of een geweldsmisdrijf. Trauma is een verzamelnaam van gebeurtenissen uit het verleden waar men in het dagelijks leven nog steeds hinder van ondervindt.

Daarbij kun je denken aan angst, agitatie (zenuwachtige opwinding), slecht zelfbeeld, slaapproblemen, depressieve stemming etc. Ook gepest zijn in de jeugd, het verlies van een dierbare, geestelijk en/of lichamelijk misbruik behoren ook tot wat we noemen trauma.

Angsten en/of pijnlijke ervaringen kunnen leiden tot een scala aan klachten:

 • herbeleving van de ervaring (bijvoorbeeld onaangename herinneringen, nare dromen)
 • vermijdingsdrang
 • verhoogde waakzaamheid
 • stress
 • schaamte of schuldgevoel
 • depressieve stemming
 • piekeren
 • angst, paniek
 • agitatie (zenuwachtige opwinding)
 • slecht zelfbeeld
 • slaapproblemen
 • onverklaarbare lichamelijke klachten

 

EMDR heeft vanwege de krachtige en snelle werking de bijnaam POWERTHERAPIE gekregen.

Inmiddels is door gecontroleerde onderzoeken aangetoond dat EMDR een effectieve en efficiënte behandelmethode is bij een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en traumagerelateerde klachten. 

 

WAT DOET EMDR?

EMDR leidt ertoe dat de herinnering aan een traumatisch beeld vrij snel de emotionele lading verliest en het dus minder pijnlijk is om aan de gebeurtenis terug te denken. Een belangrijk voordeel van EMDR is de relatief geringe belasting voor de cliënt. Zo is het in het geval van EMDR niet altijd noodzakelijk dat de cliënt hun ervaringen uitvoerig beschrijven of continu herbeleven. 

 

FRANCINE SHAPIRO OVER EMDR

Door EMDR krijgen pijnlijke herinneringen minder lading. Je kunt weer meer afstand nemen, en ze zo alsnog verwerken. Er zijn verschillende verklaringen voor aangedragen, maar de theorie die mij het meest waarschijnlijk lijkt, vergelijkt EMDR met de REM-slaap (de droomfase van de slaap, waarin je ogen snel bewegen). De oogbewegingen zouden de informatie uitwisseling in je brein versnellen. En dat werkt niet alleen bij heftige trauma’s. Ik maak altijd onderscheid tussen trauma’s met een grote en een kleine letter T. Iedereen, ook mensen die goed functioneren, ook jij en ik, heeft dingen meegemaakt die niet goed zijn verwerkt. Dat kunnen voorvallen zijn van jaren geleden, die je soms niet meer kunt terughalen, maar die nog wel in je geheugen liggen. Die hebben levenslange impact. Op hoe je omgaat met anderen, je zelfbeeld, hoe je reageert op tegenslagen. Je moet het zo zien: ieder mens is er toe uitgerust psychisch gezond te zijn. Ons informatieverwerwerkingssysteem stelt ons in staat dat wat ons overkomt zo op te slaan dat we er geen blijvende hinder van ondervinden. Maar soms ontstaan er blokkades die dit in de weg staan.

Francine Shapiro heeft EMDR ontdekt en ontwikkeld.

 

ONDERZOEK

 

Er is inmiddels een stevige wetenschappelijke onderbouwing voor de werkzaamheid van EMDR bij de behandeling na een traumatische ervaring.

Er bestaan 17 gecontroleerde onderzoeken naar de effectieviteit van EMDR. Dit maakt EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van trauma's. Uit de resultaten blijkt dat cliënten, zowel volwassenen als kinderen, opmerkelijk goed op EMDR reageren.

Al na 3 tot 4 behandelingen is 80% tot 90% weer in staat om de normalen dagelijkse bezigheden te verrichten; de gebeurtenis speelt niet langer een overheersende rol in hun leven.

 

MAKEN WE ALLEMAAL TRAUMA MEE?

 

We maken allemaal situaties mee die belastend zijn. Situaties die van invloed kunnen zijn op ons gedrag. Je kunt denken aan ons zelfbeeld, hoe je omgaat met anderen en hoe je omgaat met tegenslagen. Een gebeurtenis kan je bijvoorbeeld een overtuiging opleveren niet goed genoeg te zijn. Als mensen in hun jeugd gepest zijn kan dat een laag zelfbeeld opleveren (ik ben niet goed genoeg). De impact hiervan kan zo groot zijn dat dit een levenslang probleem vormt. Het beïnvloed je in de omgang met de ander maar ook de manier van omgaan met tegenslagen. Het lage zelfbeeld kleurt je wereld, en bepaalt de mate van geluk dat je in je leven ervaart.

Wanneer er situaties en gebeurtenissen zijn geweest die niet verwerkt zijn spreken we van trauma. Met trauma bedoelen we gebeurtenissen uit het verleden die nog steeds een negatieve invloed hebben in het dagelijks leven.