BURN-OUT

 

Burn-out is een specifieke toestand van overspannenheid naar aanleiding van emotionele overbelasting.

Als je een burn-out hebt voel je je letterlijk ‘burned out’, opgebrand. Een burn-out wordt veroorzaakt door stressoren. Stress ontstaat door een te lange blootstelling aan te veel voortdurende belastingen. Deze belastingen worden als prikkels ervaren. Deze prikkels heten stressoren.

In gezonde situaties kunnnen we met deze stressoren omgaan en daardoor in evenwicht blijven. Nu zijn er vele soorten stressoren en in de regel zijn er meerdere nodig om stress te krijgen. Waar veel vanaf hangt is hoe je op deze stressoren reageert. Hoe ga je om met de ‘oorzaken’ van jouw stress. Bepalend hierin is de manier waarop je naar jezelf kijkt, vind je dat je jezelf niet zo moet aanstellen en negeer je de signalen of neem je de signalen die je lichaam en geest geven serieus.

Van een burn-out heb je geestelijk en lichamelijk last, enkele psychische symptomen zijn: 

 • concentratieverlies
 • angst en paniek
 • opgejaagd gevoel
 • sneller agressief
 • gevoel van mislukking 
 • twijfelen aan jezelf

Ook lichamelijk raakt een burn-out je behoorlijk, enkele lichamelijke symptomen zijn:

 • slapeloosheid
 • constante vermoeidheid
 • pijn in de spieren
 • hoge ademhaling
 • spanningen in de buikstreek

Om te herstellen van een burn-out is het nodig deze te erkennen, iets dat niet eenvoudig is. Hoe geef je aan dat het even niet meer lukt. Jij die altijd doorging en alles aankon.

Zodra je een burn-out herkent en erkent kun je ermee aan de slag. Rust is een belangrijk punt in deze situatie, voor de één is het nodig even helemaal te stoppen met verschillende werkzaamheden en de ander heeft het nodig de intensiteit terug te schroeven en vooral deel te blijven nemen aan bijvoorbeeld het arbeidsproces. Ook het stellen van doelen en prioriteiten is van belang, voor het één heb je energie en het andere kan te teveel zijn.

 

BURN-OUT EN EMDR

 

In de praktijk wordt EMDR niet alleen bij trauma’s ingezet. Ook bij bijvoorbeeld overbelasting in het brein kan er met EMDR gewerkt worden. Zo ook met een burn-out. Een burn-out kan ook veroorzaakt worden door overbelasting vanuit gebeurtenissen uit het verleden waarvan de gevolgen nog steeds een rol spelen in ons dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan een pestverleden. Pesten kan zo een diepe indruk maken dat het ons gedrag beïnvloed. Zo kan het lastig zijn om grenzen aan te geven maar ook sociaal wenselijk gedrag en angst zijn gedragsuitingen die een rol kunnen spelen in het omgaan met situaties en personen. Zo liggen er onder een burn-out soms (onbewuste) trauma’s. 

Nare (en ook positieve) ervaringen worden opgeslagen in de prefrontale cortex. Dit is een gebied in de hersenen dat zich aan de voorkant van het hoofd bevindt. De prefrontale cortex is niet alleen het gebied waarin wij dingen opslaan maar ook het gebied van waaruit wij plannen. Stel dat er in dat gebied, door bijvoorbeeld een pestverleden, negatieve overtuigingen liggen opgeslagen als ‘ik ben niets waard of ik kan niets’, dan neem je in de regel met deze overtuiging deel aan het leven. Dit kan je vervolgens behoorlijk in de weg staan.

Een burn-out op zich kan behoorlijk traumatisch ervaren worden. Het gevoel niet meer te kunnen functioneren grijpt diep in in iemands leven. EMDR helpt met het verwerken hiervan. Ook helpt het belastende gebeurtenissen, die eventueel ten grondslag liggen aan een burn-out, te verwerken. Hierdoor kan het herstelproces aanzienlijk versneld worden.

 

Zoek hulp, blijf niet alleen staan in een burn-out.

Wanneer je letterlijk op bent ben je geneigd om dat beetje energie dat je nog hebt te gebruiken om je af te zonderen. Familie en vrienden zijn in deze situatie erg belangrijk, zij kunnen je steunen. Onderzoek samen met een professional wat de oorzaak is van de burn-out, hoe je hiervan kunt herstellen en hoe je een herhaling kunt voorkomen.