Life&Wellness Coaching - RET
Life&Wellness Coaching -
 
 
 
 
RET     Rationele
            Emotieve
             Therapie
 
 
 
 
 
 
 
RET 
 
Rationele Emotieve Therapie (RET) is een vorm van cognitieve gedragstherapie ontwikkeld door Albert Ellis (1913) een psychoanalyticus uit de VS.
Ellis gaat uit van de veronderstelling dat het denken (gedachte, vaste overtuiging, interpretaties, etc) het gevoel controleert.
 
 
 
Uitgangsprincipe
 
Het princiepe van RET komt goed tot uiting in de volgende twee citaten;
 
"Zoals een mens denkt, zo is hij" - de bijbel
 
"We maken ons geen zorgen over zaken zelf, maar over onze ideeën daarover.
Als we problemen hebben, worden we angstig of boos, laten we niet anderen de schuld geven, maar eerder de schuld bij onszelf zoeken" -Epictetus,Griekse wijsgeer
 
 
DE BASIS: Het 4G schema.
 
 
Als eerst wordt met de cliënt gekeken naar de irrationele overtuigingen, dit zijn negatieve overtuigingen die in de regel tegen je werken in plaats van voor je, ze belemmeren je in het bereiken van je doel.
Daarnaast wordt er gekeken naar de emotionele gevolgen die deze irrationele overtuigingen hebben.
Hiervoor gebruiken we het 4G schema.
 
In het 4G schema staan de 4 G´s voor:
 
 
  • Gebeurtenis
 
Hierbij wordt gekeken welke gebeurtenis of uitlokkende er vooraf ging aan het emotionele probleem.
 
 
  • Gedachte
 
Welke gedachten volgenden op de gebeurtenis? Er wordt gekeken of de gebeurtenis juist is geinterpeteerd en welke irrationele denkbeelden dit tot gevolg had.
 
 
  • Gevoel
 
Welke emoties en gevoelens kwamen er vrij bij de gebeurtenis.
 
 
  • Gedrag
 
Tot welk gedrag hebben deze emoties en gevoelens geleid.
 
 
Vervolgens wordt er geleerd om de irrationele overtuigingen te vervangen door positieve en realischtische gedachten.
Dat houdt in dat jouw gedrag en emoties niet direct worden bepaald door de situatie, maar door jouw gedachten over de situatie.
Je leert je gedachten positief te gebruiken en ontdekt zo de kracht die gedachten op ons zelfbeeld hebben.
 
 
RET is voor iedereen een uitkomst.
Door RET wordt je bewust van je eigen manier van denken, en realiseer je je dat de manier waarop je over een situatie of gebeurtenis denkt je veel stress (oa angst) oplevert.
 
 
 
Neemt u voor vragen en/of informatie, contact op met:
Angelique van de Wetering
Tel: 06-36096554
 
 
 
 
 
 
Locatie:
 
Steenstraat 24
8301 XN
Emmeloord
 
Tel: 06-36096554
 
Paramedisch Centrum
Kruizemunt 3
7892 AE 
Klazienaveen
 
Tel: 06-36096554
 
 
 
 
 
 
Algemene voorwaarden MapQuest Kaarten/routebeschrijvingen dienen alleen ter informatie. Alle risico is voor de gebruiker. MapQuest, Vistaprint en hun leveranciers zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit van de wegen, snelheid of gebruikersvriendelijkheid.